SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Ngày 29/5/2024 Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng thông tin công bố trên trang web https://medinet.hochiminhcity.gov.vn của Sở Y tế về việc công bố Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành sau khi đã xét duyệt hồ sơ đề nghị của Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tại bản công bố số 656/BCB-BVKV ngày 21/5/2024.

Với việc trở thành bệnh viện có năng lực đào tạo trong lĩnh vực hướng dẫn thực hành, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đã sẵn sàng đón nhận học viên từ các cơ sở đào tạo y khoa trên toàn quốc và từ các cơ sở y tế có nhu cầu được đào tạo thực hành tại bệnh viện. 

Đính kèm link của Sở Y tế công bố danh sách đơn vị đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành.

https://admin.medinet.gov.vn//data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/
2024_5/danh_sach_co_so_kbcb_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_huong_dan_thuc_hanhso_y_tecap_nha_295202411.pdf

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X