PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BUỔI LỄ KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2023)

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X