Hưởng ứng tuần lễ an toàn người bệnh thế giới năm 2023 (11-17/9/2023)

Nhận thấy sự an toàn người bệnh là ưu tiên sức khỏe toàn cầu, tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72, 194 quốc gia đã thống nhất lấy ngày 17/9 là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Ngày 17/9 hàng năm WHO sẽ tập trung các vấn đề liên quan đến sự an toàn người bệnh để tăng cường nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy sự đoàn kết và hành động toàn cầu.

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2023 (17/9/2023) được tổ chức với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của người bệnh nhằm đảm bảo an toàn người bệnh” và khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói của người bệnh”. Nhằm mục đích tác động đến các bên liên quan bao gồm bệnh nhân, gia đình, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, nhân viên y tế và tổ chức bệnh nhân để hợp tác hướng tới việc cùng thiết kế các chính sách chăm sóc sức khỏe và các biện pháp can thiệp an toàn phản ánh thực sự nhu cầu và sở thích của bệnh nhân, cuối cùng là nâng cao an toàn chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.

Sự tham gia của bệnh nhân và gia đình là một chiến lược quan trọng để nâng cao sự an toàn trong chăm sóc sức khỏe. Với tư cách là những người sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm trực tiếp về toàn bộ hành trình của bệnh nhân, quan điểm của bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc là vô giá trong việc cải thiện sự an toàn của bệnh nhân. Tác động của sự tham gia có ý nghĩa của bệnh nhân là rất đáng chú ý, với các nghiên cứu cho thấy khả năng giảm gánh nặng tổn hại tới 15%, cứu được vô số mạng sống và tiết kiệm hàng tỷ đô la mỗi năm. Do đó, sự tham gia của bệnh nhân và gia đình đã được coi là nguyên tắc cơ bản trong nghị quyết của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA72.6) về Hành động Toàn cầu vì an toàn bệnh nhân và trong Kế hoạch Hành động An toàn Bệnh nhân Toàn cầu 2021-2030.

ThS. Đặng Thị Hồng Vân- Phòng QLCL

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X