BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Sáng ngày 19/01/2024, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tổ chức Hội nghị “Tổng kết xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”. Đến dự hội nghị, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi vinh hạnh đón tiếp Đồng chí Nguyễn Trọng Khang – Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Sở – Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy sở y tế ; Đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy Hà – Chuyên viên văn phòng Đảng ủy sở.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí BS.CKII. Huỳnh Văn Hy  – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc bệnh viện; BS.CKII Lê Hoàng – Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Bệnh viện. Cùng sự hiện diện của lãnh đạo các khoa, phòng chức năng cùng hơn 90 đại biểu  là các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các Đồng chí là Bí thư, Đảng viên của 15 chi bộ; viên chức 29 khoa, phòng trực thuộc; các Đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở Bệnh viện ĐKKV Củ Chi.

Toàn cảnh hội nghị

Mở đầu hội nghị, BSCKI. Lê Văn Định Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện thông qua Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của đơn vị. Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế thành phố, các Chương trình hành động của Đảng bộ Sở y tế, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và điều kiện thực tiễn của bệnh viện, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được đề ra. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi có 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ Bệnh viện lãnh đạo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm. Qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2023, Đảng bộ bộ có 15/15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Bệnh viện vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Tại hội nghị, BS.CKII. Huỳnh Văn Hy  – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc bệnh viện đã phát biểu chỉ đạo đối với tập thể Ban Chấp hành, Chi ủy các chi bộ và tất cả Đảng viên, viên chức, người lao động của Bệnh viện tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm:

– Thứ nhất, về nhận thức, phải xác định Đảng lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo bằng Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị…, do vậy phải thực hiện tốt việc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để thống nhất nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn gương mẫu, trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đối với viên chức, người lao động ngoài Đảng.

– Thứ hai, trong công tác xây dựng Đảng, phải tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đề nghị các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách chi bộ tích cực tham gia các cuộc họp của các chi bộ trong năm 2024 và báo cáo tình hình các chi bộ tại cuộc họp Ban Chấp hành hàng tháng.

– Thứ ba, Chi ủy các chi bộ trực thuộc chỉ đạo thực hiện đúng quy định về sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, đồng thời cần gợi ý nội dung để Đảng viên, nhất là Đảng viên trẻ tham gia phát biểu ý kiến (về công tác xây dựng Đảng, về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của khoa, phòng, về y đức…), Đặc biệt là các chi bộ cần chú ý công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ, viên chức, người lao động ngoài Đảng, trên cơ sở đó tạo nguồn, phát triển Đảng viên.

– Thứ tư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bệnh viện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động giáo dục, phòng ngừa, giúp Đảng viên nhận thức đúng và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng…

– Thứ năm, về thực hiện công tác chuyên môn, phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị, thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; tiếp tục giáo dục nâng cao y đức, quy chế giao tiếp, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế, và các quy định, quy chế của bệnh viện… để cán bộ, viên chức nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò của nhân viên y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2024, Bệnh viện cũng sẽ chuẩn bị thật tốt về nhân lực, vật lực cho việc chuyển về làm việc tại Bệnh viện mới, đồng thời chúng ta cũng sẽ chuẩn bị các nội dung cần thiết để nâng hạng Bệnh viện. Do vậy, đòi hỏi mỗi đ/c Đảng viên, viên chức, người lao động phải tập trung, tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

– Thứ sáu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên nâng cao trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, đồng thời cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới đây.

BS.CKII. Huỳnh Văn Hy  – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc bệnh viện đã phát biểu chỉ đạo

BSCKI. Lê Văn Định Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện thông qua Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Trong năm qua, tập thể cán bộ quản lý, nhân viên 29 khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi đã nỗ lực hết sức mình trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi khoa, phòng với nhiệm vụ cụ thể của mình, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ việc nâng cao y đức, tay nghề của đội ngũ Thầy thuốc đến việc đầu tư trang bị các máy móc hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, xử lý bệnh … để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của người dân khi đến khám, chữa bệnh. Do vậy, thời gian qua, số lượng người dân đến để được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi ngày một tăng lên. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc Bệnh viện, hội nghị đã được lắng nghe 2 bài tham luận do BS.CKII Nguyễn Minh Sang – Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện báo cáo những kết quả đạt được trong tham mưu thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng Bệnh viện. Báo cáo của phòng Quản lý chất lượng cũng được xem là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của 29 khoa, phòng Bệnh viện trong năm 2023. Bên cạnh đó DSCKI. Nguyễn Tấn Phương đại diện Chi bộ Dược báo cáo tham luận về kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ mình để nhân rộng phương thức sinh hoạt chi bộ hiệu quả.

BS.CKII Nguyễn Minh Sang – Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện báo cáo những kết quả đạt được trong tham mưu thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng Bệnh viện

DSCKI. Nguyễn Tấn Phương đại diện Chi bộ Dược báo cáo tham luận về kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ mình để nhân rộng phương thức sinh hoạt chi bộ hiệu quả

Sau một năm phấn đấu đầy nỗ lực của tất cả Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện, mỗi người đã có sự đóng góp rất lớn cho sự thành công của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi ngày hôm nay. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện ghi nhận và biểu dương, khen thưởng có nhiều tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong các hội thi Bác sĩ trẻ, hội thi tay nghề Điều dưỡng giỏi trong năm 2023.

Đảng ủy khen tặng giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng thí sinh đạt giải hội thi “Hội ngộ tài năng trẻ” cho các bác sĩ năm 2023

Khen thưởng thí sinh đạt giải hội thi “Tay nghề Điều dưỡng – KTV – NHS giỏi” năm 2023

Một mùa xuân nữa đã lại đến, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi kính chúc tất cả các Đồng chí Đảng viên, toàn thể viên chức, người lao động của Bệnh viện nói riêng và Quý thân nhân, bệnh nhân, quý đối tác, quý bệnh viện bạn luôn mạnh khỏe, cùng vui đón một mùa xuân an nhiên, một năm mới đầy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

 TÁC GIẢ: ThS. Đặng Minh Lộc – Phòng CTXH

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X