BẢNG GIÁ THU TIỀN PHẪU THUẬT THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ (Kèm theo Quyết định số: 614 ngày 19 tháng 09 năm 2022 )

>> bấm xem chi tiết >>

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X