việt nam English
Hotline: 028 3892 0475
Thông tin sở y tế

Đăng ký nhận tin

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

24-08-2017
Sở Y Tế TP HCM BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ) Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI Địa chỉ chi tiết: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM, Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Số giấy phép hoạt động:01365/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 27/6/2016
Sở Y Tế TP HCM
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI            
Địa chỉ chi tiết: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM, Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh          
Số giấy phép hoạt động:01365/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 27/6/2016            
Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố              
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TP HCM              
Hạng bệnh viện: Hạng II              
Loại bệnh viện: Đa khoa              
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN            
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ            
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%            
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 277            
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.30            
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)              
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí  
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 13 31 37 2 83  
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 15.66 37.35 44.58 2.41 83  
Ngày.........tháng..........năm.........
               
NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN                                                                                        KT.GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(đã ký)                                                                                                                     (đã ký và đóng dấu)
  Biện Huỳnh San Đan                                                                                         BSCKII. Nguyễn Thành Phương
 
 
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
                   
I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG            
                   
Mã số Chỉ tiêu Thành viên kiểm tra 2016 dự kiến 2017 Bệnh viện tự đánh giá 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 phụ trách thực trạng hạn chế  
A PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)                
A1 A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)                
A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể Hồ Văn Nhung 3 5 3 PK

Cấp cứu

Điện thoại liên hệ

028 3892 0475

Khi gặp trường hợp khẩn cấp bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại trên.

Thống kê truy cập

Số người online : 5
Hôm nay : 965
Tuần này : 1119
Tổng truy cập : 144445